Volyňští Češi
Rychtaříková Anna, Jan, Lipovská

Datum narození * 28. 7. 1877
Rodinní příslušníci
Vážený občan Antonovka, Ostroh