Volyňští Češi
Bohatová Věra, Mistrová

Datum narození 18. 11. 1900
Rodinní příslušníci
Manžel: Mistr Václav
Vážený občan Dorohostaje Velké, Dubno