Volyňští Češi
Čapková Antonie, Maříková

Datum narození 10. 06. 1918
Rodinní příslušníci
Manžel: Mařík Václav
Vážený občan Libánovka, Dubno