Volyňští Češi
Hanková Anežka, Jan, Svojanovská

Anežka Hanková má prapra babička se narodila, dle křestní knihy Brozanské, 21.ledna, léta páně 1858.

Řádně pokřtěná byla hned následujícího dne, tedy 22.ledna 1858 velebným pánem Jiřím Skřivánkem (místním kaplanem) za přítomnosti chalupnic Havlíkové

Alžběty a Husákové Kateřiny, (obě dvě z Brozan), v chrámu Páně sv.Gotharda v Brozanech. Byla vlastní dcerou Jana Hanky, domkáře z Brozan č.112,

hejtmanství roudnického v Čechách a matky Alžběty rozené Jarošové, chalupníkovy dcery z Radonic č.49.  Bábou (porodní) byla Kateřina Venclíčková

z Brozan.

Na Volyň odjela ve třinácti letech, přesně 4.dubna 1871.

Jejím prvním mužem byl Eduard Langr se kterým měla 4 děti :

Františka, Josefa, EduardaJosefku. Po jeho smrti žila se svým druhým mužem Janem Svojanovským, který ji pomáhal vychovávat děti.

Josefka narozená 18.března 1878 (praprababička jí tedy měla ve 20letech) si poté co vyrostla vzala Antonína Hrdličku, který byl oproti ní o dva roky mladší (1880). Spolu pak měli Marii (*1904), Josefa (*1906), Emilku (*1908), Annu (*1910), Zdenu (*1912 – mojí babičku), Toničku (*1914), Toníka (*1920) a Pavlínku (*1922).

Oba dva manželé se dočkali konce války. Antonín zemřel v roce 1953Josefka r.1955 v Lipně u Žatce, kam v roce 1947 z Volyně přijeli do Čech.

 

Datum narození 21. 01. 1858
Místo narození Brozany nad Ohří
Rodinní příslušníci
Místo původu v Čechách Brozany nad Ohří
Úmrtí 1938

Související ikony a archiválie

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (1)
Anežka Svojanovská
Anežka Svojanovská za svobodna Hanková (provdaná Langrová), Rok: 1930, Zdroj: archiv Libor Šebek, Inventární číslo: IV005257

Anežka Svojanovská za svobodna Hanková (provdaná Langrová)

Rok: 1930
Zdroj: archiv Libor Šebek
Inventární číslo: IV005257

Osobní doklad
Související archiválie (1)
křestní list
Křestní list Anežky Hankové narozené v Brozanech dne 21.1.1858. List byl sepsán 4.dubna 1871 panem děkanem z fary Brozanské v hejtmanství roudnickém v Čechách za dob Rakousko-Uherských., Rok: 1871, Zdroj: archiv Vlastislava Srbecká rozená Zubková, Inventární číslo: IV005258

Křestní list Anežky Hankové narozené v Brozanech dne 21.1.1858.

List byl sepsán 4.dubna 1871 panem děkanem z fary Brozanské v

hejtmanství roudnickém v Čechách za dob Rakousko-Uherských.

Rok: 1871
Zdroj: archiv Vlastislava Srbecká rozená Zubková
Inventární číslo: IV005258

Rodinné kroniky a rodokmeny
Související archiválie (1)
rodový strom
Zkrácený rodový strom od praprababičky Anežky Hankové - Langrové - Svojanovské, která odjela na Volyň ve 13 letech, po mou matku Melánii Zubkovou provdanou Šebkovou, která odjela z Volyně ve 8 letech., Rok: 2021, Zdroj: Libor Šebek, Inventární číslo: IV005259

Zkrácený rodový strom od praprababičky Anežky Hankové - Langrové - Svojanovské, která odjela na Volyň ve 13 letech, po mou matku Melánii Zubkovou provdanou Šebkovou, která odjela z Volyně ve 8 letech.

Rok: 2021
Zdroj: Libor Šebek
Inventární číslo: IV005259
Související osoby: Zubka Mikuláš, Afanasij, Hrdličková Zdena, Antonín, Zubková, Zubková Melánie, Mikuláš, Šebková, Hrdlička Antonín, Langrová Josefa, Eduard, Hrdličková, Bočková - Juščenková Barbora, Zubková