Volyňští Češi
Milerová Evženie, Antonín, Kořánová

Datum narození * 1. 7. 1918
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Tvršice (Staňkovice), Československo (repatriace)
Vážený občan Noviny Č., Dubno