Volyňští Češi
? Julie, Konášková

Datum narození 17. 04. 1898
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Radonice, Československo (repatriace)
Vážený občan Moskovština, Dubno