Volyňští Češi
? Antonie, Komárková

Datum narození * 15. 4. 1887
Rodinní příslušníci
Vážený občan Libánovka, Dubno
Úmrtí † 2. 8. 1969, hřbitov Žatec