Volyňští Češi
? Antonie, Komárková

Datum narození 15. 04. 1887
Rodinní příslušníci
Vážený občan Libánovka, Dubno
Úmrtí 2.08.1969, hřbitov Žatec