Volyňští Češi
Havlíčková Ludmila, Kočinová

Datum narození 15. 12. 1914
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ulbárov, Dubno