Volyňští Češi
Řeháček Alexandr, Alexandr

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 17. 3. 1920
Místo narození Kopče, Luck
Národnost česká
Odveden
20. 03. 1944, Rovno (e)