Volyňští Češi
? Marie, Bajerová

Datum narození 15. 08. 1888
Rodinní příslušníci
Úmrtí 28.11.1968, hřbitov Vitčice