Volyňští Češi
Škrábalová Anna, Rejchrtová

Datum narození 12. 01. 1898
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Kyjice(Vrskmaň), Československo (repatriace)
Vážený občan Michalovka, Rovno