Volyňští Češi
Bačovská Emilie, Rejchrtová

Datum narození 06. 08. 1928
Místo narození Dembrovka, Dubno
Rodinní příslušníci