Volyňští Češi
Andělová Marie, František, Englová

Datum narození * 18. 9. 1912
Rodinní příslušníci