Volyňští Češi
Andělová Marie, František, Englová

Datum narození 18. 09. 1912
Rodinní příslušníci