Volyňští Češi
? Albína, Křesinová

Datum narození * 15. 9. 1883
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno