Volyňští Češi
? Albína, Křesinová

Datum narození 15. 09. 1883
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno