Volyňští Češi
? Antonie, Křesinová

Datum narození * 23. 6. 1893
Vážený občan Špakov Velký, Rovno