Volyňští Češi
Vyletěl (Vyletal) Vladimír, Josef

Datum narození 15. 05. 1890
Místo narození Mirohošť, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno