Volyňští Češi
Dušková Anna, Šreková

Datum narození 15. 07. 1888
Rodinní příslušníci
Manžel: Šrek Vladimír
Vážený občan Dembrovka, Dubno