Volyňští Češi
Horová Helena, Valentová

Datum narození 11. 12. 1904
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Pšov, Československo (repatriace)
Vážený občan Moskovština, Dubno