Volyňští Češi
Hošeninová Luba, Jaroslav, Kolovratníková

Datum narození * 1913
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirotín, Ostroh