Volyňští Češi
Dolečková Emilie, Kubínová

Rok narození 1923
Rodinní příslušníci
Manžel: Kubín Miloslav
Úmrtí 1923