Volyňští Češi
Andělová Libuše, Jonová

Datum narození * 1. 1. 9999
Místo narození Hlinsk, Rovno
Rodinní příslušníci