Volyňští Češi
? Ludmila, Novotná

Datum narození 10. 04. 1892
Místo repatriace Drahouš, Československo (repatriace)
Vážený občan Zdolbice, Rovno