Volyňští Češi
? Ludmila, Novotná

Datum narození * 10. 4. 1892
Místo repatriace Drahouš, Československo (repatriace)
Vážený občan Zdolbice, Rovno