Volyňští Češi
Svatušková Marie, ?, Hyblerová

Datum narození 27. 02. 1901
Rodinní příslušníci
Úmrtí 6.5.1944, Ozerany