Volyňští Češi
Novotný Vladislav

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Datum narození * 9. 2. 1898
Místo narození Ulbárov, Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Drahouš, Československo (repatriace)
Vážený občan Zdolbice, Rovno
Armády Ruská armáda, Čs. legie v Rusku
Úmrtí † 25. 6. 1983, hřbitov Žatec