Volyňští Češi
Bača František

Datum narození 02. 09. 1898
Vážený občan Špakov Malý, Rovno