Volyňští Češi
Kracík Václav

Datum narození * 6. 12. 1894
Místo repatriace Cheb, Československo (repatriace)
Vážený občan Dubno, Dubno