Volyňští Češi
? Anna, Koželuhová

Datum narození * 1876
Rodinní příslušníci
Manžel: Koželuh Václav
Vážený občan Špakov Velký, Rovno