Volyňští Češi
Ajksner František

Datum narození * 19. 2. 1875
Rodinní příslušníci