Volyňští Češi
Ajksner František

Datum narození 19. 02. 1875
Rodinní příslušníci