Volyňští Češi
Syrovátková Olga, Svítková

Datum narození * 2. 9. 1888
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Zálužice, Československo (repatriace)
Vážený občan Podhájce, Dubno