Volyňští Češi
Kracíková Ludmila, Jaroslav, Svítková

Společně s otcem a třemi malými syny Rostislavem, Vladimírem a Jaroslavem upálena v Českém Malíně.

Datum narození *
Místo narození Malín Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Úmrtí † 13. 7. 1943, Malín Č., upálena