Volyňští Češi
? Anna, Fořtová

Žila ve Volkově č.p.20

V roce 1947 se usídlila v Holedečku č.p.57, okres Žatec (dnes okres Louny)

Datum narození * 25. 10. 1886
Rodinní příslušníci
Vážený občan Volkov, Dubno