Volyňští Češi
? Kristýna, Lučajová

Datum narození * 10. 9. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kopče, Luck