Volyňští Češi
? Kristýna, Lučajová

Datum narození 10. 09. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kopče, Luck