Volyňští Češi
Syruková Věra, Knobová

Datum narození * 11. 4. 1922
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Opava, Československo (repatriace)
Vážený občan Moldava II, Dubno