Volyňští Češi
Boháčková Věra, Knobová

Datum narození 02. 12. 1916
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Opava, Československo (repatriace)
Vážený občan Ulbárov, Dubno