Volyňští Češi
Boháčková Věra, Knobová

Datum narození * 2. 12. 1916
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ulbárov, Dubno
Úmrtí