Volyňští Češi
Medková Rozálie, František, Podpěrová

Místo narození Řisuty, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno