Volyňští Češi
Langová Anna, František, Stehlíková

Místo narození Řisuty, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno