Volyňští Češi
Zahradníková Anna, František, Vokáčová

Datum narození * 1865
Místo narození Řisuty, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Noviny Č., Dubno