Volyňští Češi
Dennerová Marie, Antonín, Fersíková (Ferziková)

Rok narození 1824
Místo narození Kozojedy 14
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Dorohostaje Velké, Dubno