Volyňští Češi
Valčíková Věra, Jan, Přibylová

Datum narození 06. 02. 1930
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno
Úmrtí 9.06.2004, hřbitov Žatec