Volyňští Češi
Fersíková (Ferziková) Anna, Josef, Válová

Datum narození odhadem

Rok narození 1876
Místo narození Dorohostaje Velké, Dubno
Rodinní příslušníci