Volyňští Češi
Gavanda Václav (Vladislav)

Učitel a předseda kolchozu v Okolku. Zatčen roku 1936 a obviněn ze špionáže v zájmu Československa. Komisí NKVD a prokurátorem SSSR odsouzen k trestu smrti zastřelením.

Datum narození 23. 02. 1898
Místo narození Uherské Hradiště
Vážený občan Okolek, Žitomír Vysoko Č., Žitomír
Úmrtí 26. 3. 1938, popraven zastřelením