Volyňští Češi
? Marie, Vostárková

Datum narození * 29. 8. 1889
Rodinní příslušníci
Manžel: Vostárek Josef
Vážený občan Špakov Velký, Rovno