Volyňští Češi
? Marie, Vostárková

Datum narození 29. 08. 1889
Rodinní příslušníci
Manžel: Vostárek Josef
Vážený občan Špakov Velký, Rovno