Volyňští Češi
Čurda Václav

Rolník v místním kolchoze, roku 1937 zatčen a odsouzen „trojkou“ UNKVD Žitomirského okresu k trestu smrti zastřelením. 

Datum narození 23. 06. 1900
Místo narození Ivanoviče Č., Žitomír
Úmrtí 20. 11. 1937, popraven zastřelením