Volyňští Češi
Defler Josef

Pracoval jako rolník v místním kolchoze. Roku 1932 zatčen a jako kulak odeslán na Sibiř. Znovu zatčen roku 1937 a a„trojkou“ UNKVD Kyjevské oblasti odsouzen k trestu smrti zastřelením.

Datum narození 04. 04. 1897
Místo narození Vysoko Č., Žitomír
Úmrtí 17. 8. 1937, popraven zastřelením