Volyňští Češi
? Olga, Stračevská

Rodinní příslušníci
Úmrtí 1995