Volyňští Češi
? Olga, Stračevská

Datum narození *
Rodinní příslušníci
Úmrtí 1995