Volyňští Češi
Froněk Josef

Řezník a uzenář

Rodinní příslušníci
Vážený občan Krošna Č., Žitomír