Volyňští Češi
Procházka Josef, Václav

Pracoval v žitomirské elektrárně a pak jako inspektor oblastního spotřebního svazu v Žitomiru. Roku 1938 bylo 38 občanů Krošny zatčeno NKVD  a ve vykonstruovaném procese s "Českou družinou" trojkou Žitomirské oblasti odsouzeno k smrti. Mezi nimi byl i Josef Procházka. Syn Vladimír v Paměti národa vypraví: „To bylo brzy ráno, za tmy, ještě jsem spal. Najednou burácení na dveře. Dva milicionáři. ,Bydlí tady Josef Procházka?‘ – ,Ano.‘ Tak ten jeden Josefa vzal a vedli ho na obecní úřad. Mezi tím už jich tam dvacet bylo odvedených a všichni seděli v nákladním autě. Když se rozednilo, tak je pořád ještě sbírali. Asi tak v osm devět hodin sběr ukončili a odvezli je. Tehdy jsem mu naposledy zamával.“ Když v roce 1968 vznesla matka Nina Procházková oficiální dotaz, co se s ním stalo, dostala od ruských úřadů dopis, že její manžel zemřel v roce 1944 na zástavu srdce.

Datum narození * 1905
Místo narození Krošna Č., Žitomír
Rodinní příslušníci
Úmrtí † 28. 9. 1938, Žitomir, popraven zastřelením

Související ikony a archiválie

Zločiny komunismu

Zatčen 28. 6. 1938. Podle obvinění mu jeho funkce instruktora umožňovala, aby „povzbuzoval narušitele sovětského obchodu, na signály spotřebitelů o nedostatcích v obchodě nereagoval. Měl za úkol uskutečnit diverzní akt – zničit sklad zvláštního významu."

Svatba,křtiny,výročí...
Související archiválie (2)
Procházkovi
Svatbení den Niny a Josefa procházkových, Zdroj: Archiv Vladimíra Procházky (Paměť národa), Inventární číslo: IV006236

Svatbení den Niny a Josefa procházkových

Zdroj: Archiv Vladimíra Procházky (Paměť národa)
Inventární číslo: IV006236
Související osoby: ? Nina, Adolf, Procházková

Josef a Nina Procházkovi
Josef a Nina Procházkovi ve svatební den, Zdroj: Archiv Vladimíra Procházky (Paměť národa), Inventární číslo: IV006234

Josef a Nina Procházkovi ve svatební den

Zdroj: Archiv Vladimíra Procházky (Paměť národa)
Inventární číslo: IV006234
Související osoby: ? Nina, Adolf, Procházková