Volyňští Češi
Sobota Josef, Vojtěch

v reemigračních listech má datum narození 15.9.1895

žil ve Volkově č.p.125

po reemigraci přesídlili s rodinou do obce Rozmyšl 49, okr.Loket (Horní Rozmyšl spadá dnes pod Dolní Nivy, okres Sokolov, Karlovarský kraj).

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 9. 2. 1895
Místo narození Volkov, Dubno
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Sobotová
Národnost česká
Odveden 12. 04. 1944, Rovno
Hodnost ? čs. legií