Volyňští Češi
Lancová Helena, Cinertová

Datum narození 02. 03. 1904
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Veletice, Československo (repatriace)
Vážený občan Mirohošť, Dubno