Volyňští Češi
Lancová Helena, Cinertová

Datum narození * 2. 3. 1904
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno
Úmrtí