Volyňští Češi
Vegrichtová Marie, Novotná

Datum narození * 6. 12. 1918
Vážený občan Újezdce, Dubno